Awards

รางวัลและใบรับรอง

Filed under: — admin

รางวัล

 • รางวัลพระราชทานสถานประกอบการดีเด่น ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (สาขาอาชีพภาคบริการ) ประจำปี 2552 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • รางวัลสุดยอดด้านการอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2012  ประเภทขนส่ง
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ประเภทให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
 • รางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” ในระดับดี ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัลมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการ ระดับแพลทินัม
 • รางวัลดีเด่นในการบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  กระทรวงพลังงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน
  (Logistics and Transport Management; LTM.)

 

 

มาตรฐาน

 • มาตรฐาน ISO 9001: 2000
 • มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553
 • มาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานในองค์กร หรือ Management System of Quality of Work Life (MS – QWL)
 • มาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง จากกรมการขนส่งทางบก
 • มาตรฐานบริหารจัดการรถโดยสาร Fleet Management Standard System หรือ FMS
 • มาตรฐาน Road Transport Safety Management System หรือ RTS
 • มาตรฐาน Green Bus Service System หรือ GSS

Audrey Hepburn and Alexa Chung are my style icons Describe cheap Michael Kors handbags your style. Classic, laid back chic. I generally dress casually but add heels and a nice jacket to finish. I have lots of jeans, nice tops and blouses and lots of gorgeous jackets and knits that I wear over them. How has it evolved? I used to experiment with clothes and wear all sorts of unusual creations some made by me, some purchased in vintage stores but I have moved to more timeless quality clothing that I can cherish for cheap Michael Kors handbags years to come. Any style mistakes? Yes. At 13, I was a bridesmaid in a huge coral dress with a thick fringe. I looked awful. Who inspires you style wise? My grandmother is very stylish. She wears clothes now that I could wear myself. Also, Audrey Hepburn and more recent style icons such as Alexa Chung, who always puts looks together really well. Who inspired you personally? My dad. He has his own business and inspired me not only to start mine but to work hard. Is there anything you’d like to change about your life? No. I love what I do. It’s exciting and no two days are ever the same. I have a lovely house, an amazing husband who supports my long working hours and a perfect little poodle. How do you shop? Less often than I used to probably no more than once a month and normally on my own. I do most of my shopping outside Britain as I love to have something different and find the shops in other countries michael kors handbags more inspiring. I love Melrose in LA for vintage; Bimba Lola and Uterqe are great in Portugal. In Britain, I like vintage shops and love COS. Favourite piece of clothing? A vintage sequin top. I bought it years ago and it’s a trusted piece I always michael kors handbags outlet go back to. Favourite designers? Marni I love its cuts. I also really like Carven. Is there anything you’d like to own but can’t afford? I have a few things I would cheap michael kors handbags like to purchase in the next few years. A cheap michael kors classic Chanel bag would cheap michael kors be high on the list. And michael kors outlet I’d love a Porsche. I love the Panamera and the Cayenne.
. There were not a lot of this year, observed Sharon Graubard, senior vice president of trend analysis at forecasting firm Stylesight. was about glamour, very tasteful, grown up glamour. Gold was a huge trend, with Kate Winslet looking like an old school movie star in her sleek, strapless gold gown by Yves Saint Laurent and Deco inspired $2.5 million yellow diamond necklace from Tiffany Cameron Diaz, with bold red lips, was another screen siren in michael kors cheap a gold strapless gown with metallic ribbons and pailettes by Oscar de la Renta; Miley Cyrus wore a bustier style michael kors handbags strapless gold number by Jenny Packham; and Sarah Jessica Parker chose a custom yellow Chanel with silver flowers around the bustline. loved Sarah Jessica Parker in Chanel. It was interesting, romantic and she a fashion risk taker, said Mary Alice Stephenson, stylist and fashion commentator. She said the same for Diane Kruger in her white Chanel dress with black bands around the neck, waist and near the knees. Flowers were another dominant theme at the Kodak
Articles Connexes:


[+]